slide slideslideslide

Nyereményjáték szabályzat

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a játék szervezőjének tájékoztatását a “Humancell Őssejtbank – Baba-expo Páros Belépő” nyereményjátéknak jogi jellegéről és az abban való részvétel feltételeiről.

A nyereményjáték szervezője

cégneve: Humancell Technology Kft.

székhelye: 1087 Budapest, Fiumei út 7.

cégjegyzékszáma: 01-09-200094

adószáma: 13608134-2-42

képviselője: Frederik ter Telgte ügyvezető

telefonszáma: +36 (1) 323 2410

e-mail címe: info@humancell.hu

weboldala: www.humancell.hu

A nyereményjáték leírása

Nyereményjátékot hirdetünk a Humancell Őssejtbank weboldalán és Facebook oldalán azzal a céllal, hogy a 2019.szeptember 15-én és 22-én, 2019.október 20-án, 2019.november 3-án tartandó, a Humancell Őssejtbank részvételével megrendezendő Baba-expóra ingyenes belépési lehetőséget biztosítsunk a nyerteseknek, valamint az őszi Baba-expó országjáró sorozat végén fődíjként 239.000Ft értékű őssejt tárolási csomagot sorsoljunk. A rendezvény alkalmával tájékoztatjuk az érdeklődőket a köldökzsinórvér és köldökzsinór eredetű őssejtek megőrzésében és későbbi orvosi célra történő felhasználásában rejlő lehetőségekkel. A rendezvényen ugyancsak lehetőséget nyújtunk rendkívül kedvezményes áron történő szerződéskötésre.

A nyereményjátékok időtartama

2019. augusztus 1-én 00:00 órától 2019. december 15-én 23:59 óráig.

A nyeremény

Három darab páros belépőjegy a 2019. szeptember 15-én megrendezésre kerülő székesfehérvári, a 2019.szeptember 22-én megrendezésre kerülő győri Baba-expóra, a 2019. október 20-án megrendezésre kerülő pesti Baba-expóra, a 2019. november 3-án megrendezésre kerülő debreceni Baba-expóra és Baba-expóra. Fődíj: 239.000Ft értékű őssejt tárolási csomag

Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki rendelkezik érvényes regisztrációval. A nyeremény játékra on-line lehet jelentkezni a www.humancell.hu oldalon, vagy a facebook oldalunkról is elérhető Baba-expó regisztrációs lap kitöltésével.

 

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a nyereményjáték szervezőjével munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.

Nyereménysorsolás

A székesfehérvári nyerteseket 2019. szeptember 9-én 14:00 órakor, a győri nyerteseket 2019. szeptember 16-án 14:00 órakor, a budapesti nyerteseket 2019. október 14-én 14:00-kor, a debreceni nyerteseket 2019. október 28-án számitógépes programmal és véletlenszám-generátor függvény segítségével sorsoljuk ki 2 tanú jelenlétében.

A fődíjat 2019. december 16-án 14:00 órakor számitógépes programmal és véletlenszám-generátor függvény segítségével sorsoljuk ki 2 tanú jelenlétében.

Nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele

 

A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben értesítjük. A páros belépő nyereményeket a rendezvény helyszínén lehet átvenni, személyazonosság igazolását követően. Az őssejt tárolási csomag mintavételi szettjét a sorsolást követően személyesen lehet átvenni tanácsadóinktól.

 

Személyes adatok kezelése

 

kezelt személyes adatok: az érintett nyereményjátékra feliratkozó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, a szülés várható ideje és helye

adatkezelés jogalapja: az érintett nyereményjátékra feliratkozó természetes személy önkéntes hozzájárulása

adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából a nyereményjáték szervező szolgáltatásainak megismertetése az érintettekkel és szolgáltatás igénybevétele jogosító nyeremény kisorsolása az érintettek között

adatkezelés időtartama: feliratkozottak esetében a sorsolást követő 30 nap, nyertesek esetében a sorsolást követő 5 év, kedvezményt és szolgáltatást is igénybe vevő nyertes esetén a számviteli és könyvviteli bizonylatokat a keletkezését követő 8 évig

adattovábbítás: nincs

adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató

Vegyes rendelkezések

A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket az info@humancell.hu címére küldött elektronikus levél formájában tehetik meg.

 

Szeretnék részt venni a nyereménysorsolásban.

 

Megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Humancell Technology Kft. adatkezelőként személyes adataimat nyereményjátékban való részvétel céjából az uniós valamint magyar adatvédelmi jog betartása mellett kezelje.

 

Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre, az adatfeldolgozásra és az adatokhoz hozzáférésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, a személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogaimról, különösen személyes adataim kezeléséhez adott hozzzájáruló nyilatkozatom bármikori, korlátozás és indoklás nélküli, költségmentes visszavonásának lehetőségéről, továbbá jogorvoslati lehetőségeimről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam és az adatvédelmi tájékoztató (https://humancell.hu/files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf) tartalmát hozzájárulásom megadása előtt megismertem.