Kutatás-fejlesztés

A köldökzsinórvéből nyert őssejtek legújabb felhasználási lehetőségei – új előremutató kutatás-fejlesztési program

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program keretében a Humancell MCC Kft. az Aktogen Hungary Kft-vel és a Bio Talentum Kft-vel konzorciumi együttműködésében új nemzetközileg is előremutató K+F+I projektet indított, amelynek célja úgynevezett indukált pluripotens őssejtek (iPS) létrehozása köldökzsinórvér sejtekből kiindulva. A GINOP-2.1.1-15-2015-00369 azonosító számú Köldökzsinórvér-eredetű pluripotens őssejtbank technológia kifejlesztése és biobank megalapítása című K+F+I projekt a Magyar Állam és az Európai Unió 308.546.274 Ft vissza nem térítendő támogatásával, 509.627.275 Ft összköltséggel, 60,54% támogatási intenzitással, 2019. március 31. határidővel valósult meg.

Az indukált pluripotencia felfedezése, azaz a kifejlett szervezetben megtalálható őssejteknek embrionális állapotba történő visszaprogramozásának lehetősége, új távlatokat nyitott az őssejtek felhasználásán alapuló terápiás eljárások területén. Az embrionális állapotú őssejtek képesek az emeberi test összes sejtjének létrehozására, így az indukált pluripotens őssejtekből is megfelelő eljárásokkal a legkülönbözőbb sejttípusok előállíthatók elő. A köldökzsinórvérből kiinduló indukált pluripotens őssejtek előállítása több szempontból is kedvezőbb lehet, mint az eddig használt eljárások, amelyek főleg a kifejlett emberi szervezetből nyert bőr- vagy vérmintákból indulnak ki. A köldökzsinórvér sejtek immunológiailag naiv, könnyen visszaprogramozható, környezeti károsító hatásokkal még nem találkozott sejtek, így várhatóan belőlük jó minőségű és biztonságos indukált pluripotens őssejteket állíthatók elő. A köldökzsinórvér sejtekből előállított pluripotens őssejtek gyógyszerfejlesztéshez, toxikológiai vizsgálatokhoz, valamint az ígéretesen fejlődő sejtterápiás eljárásokhoz szolgáltathatnak alapot.

A projekt célja volt hatékony, olcsó, validált technológia kidolgozása kis mennyiségű köldökzsinórvér mintából létrehozható humán indukált pluripotens sejtek előállítására. További cél volt köldökzsinórvér eredetű indukált pluripotens sejtekből neurális progenitorok, illetve differenciált idegsejtek létrehozása, valamint a készítmények fagyasztva tárolására végző bank felállítása. A program megvalósítása során kidolgozott technológiák, mind a létrejött sejtkészítmények nemzetközi szinten is jelentős szakmai és üzleti értéket képviselnek.