Információk

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a játék szervezőjének tájékoztatását a “200.000 Ft kedvezmény 20 éves időtartamú őssejt tárolásra” nyereményjátéknak jogi jellegéről és az abban való részvétel feltételeiről.

 

A nyereményjáték szervezője

  • cégneve: Humancell Technology Kft.
  • székhelye: 1087 Budapest, Fiumei út 7.
  • cégjegyzékszáma: 01-09-200094
  • adószáma: 13608134-2-42
  • képviselője: Frederik ter Telgte ügyvezető
  • telefonszáma: +36 (1) 323 2410
  • e-mail címe: info@humancell.hu
  • weboldala: humancell.hu

 

A nyereményjáték leírása

Nyereményjátékot hirdetünk a Humancell Őssejtbank weboldalán és Facebook oldalán azzal a céllal, hogy a 2020. március 1-től havi rendszereséggel a regisztrálók között kisorsolunk 1 db 200.000 Ft értékű kedvezményt, mely más kedvezményekkel nem összevonható és bármely 20 éves időtartamú őssejt tárolásra igénybe vehető. A regisztrációt követően részletesen tájékoztatjuk az érdeklődőket a köldökzsinórvér és köldökzsinór eredetű őssejtek megőrzésében és későbbi orvosi célra történő felhasználásában rejlő lehetőségekről.

 

A nyereményjátékok időtartama

2020. március 1-től határozatlan ideig.

 

A nyeremény

Havonta 1 db 200.000Ft értékű kedvezmény, amely igénybevehető bármely 20 éves időtartamú köldökzsinórvér és/vagy köldökzsinór őssejt gyűjtésre és megőrzésre irányuló szerződéskötés esetén. 

 

Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki rendelkezik érvényes regisztrációval. A nyeremény játékra on-line lehet jelentkezni a humancell.hu oldalon, vagy a facebook oldalunkról is elérhető nyereményjáték regisztrációs lap kitöltésével.

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a nyereményjáték szervezőjével munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói. 

 

Nyereménysorsolás

Minden hónap 10. napjáig. A nyereményt a sorsolástól számítva 6 hónapig lehet igénybe venni. A kedvezmény nem átruházható és más kedvezményekkel nem összevonható.

 

Nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele

A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben értesítjük. 

 

Személyes adatok kezelése

kezelt személyes adatok: az érintett nyereményjátékra feliratkozó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, a szülés várható ideje és helye

adatkezelés jogalapja: az érintett nyereményjátékra feliratkozó természetes személy önkéntes hozzájárulása

adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából a nyereményjáték szervező szolgáltatásainak megismertetése az érintettekkel és szolgáltatás igénybevétele jogosító nyeremény kisorsolása az érintettek között 

adatkezelés időtartama: feliratkozottak esetében a sorsolást követő 120 nap, nyertesek esetében a szerződés időtartama, kedvezményt és szolgáltatást is igénybe vevő nyertes esetén a számviteli és könyvviteli bizonylatokat a keletkezését követő 8 évig

adattovábbítás: nincs

adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató

 

Vegyes rendelkezések

A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket az info@humancell.hu címére küldött elektronikus levél formájában tehetik meg.