slide slide slideslideslideslide

Kutatás-fejlesztés

Előremutató kutatás-fejlesztési program

A Humancell Szövet és Sejtbank a GINOP-2.1.1-15 keretében támogatott új nemzetközileg is előremutató kutatás-fejlesztési programot indít hazai partnerekkel együttműködésben, amelynek célja úgynevezett indukált pluripotens őssejtek (iPS) létrehozása köldökzsinórvér sejtekből kiindulva. A program megvalósítása során létrehozott indukált pluripotens őssejtek prototípusok lehetnek újfajta gyógyító eljárásokhoz.

A szervezetünkben az úgynevezett őssejtek pótolják azokat a sejteket, amelyek életünk során folyamatosan „elkopnak”, ilyenek például a bőrt felépítő vagy a vért alkotó sejtek. Az őssejtek az alapjai a gyógyulásnak is, amikor sérülés éri a szervezetet és valamilyen sejt vagy sejtek pótlása szükséges, példaként a sebgyógyulásra gondolhatunk. Egy nagyobb vérző seb gyógyulása során többféle őssejt is aktiválódik; a bőr gyógyulását a bőr őssejtek, az erek kijavítását az érképző őssejtek, míg a vérveszteséget a vérképző őssejtek biztosítják. Amikor a betegnek nincs elég őssejtje vagy nem egészségesek az őssejtjei, akkor lehetőség van rá, hogy egy másik egészséges embertől őssejteket kapjon. Olyan ez, mint egy szerv transzplantáció, csak ilyenkor őssejteket transzplantálunk és őssejtterápiának hívjuk a folyamatot. Jelenleg az egyetlen elfogadott és széles körben alkalmazott őssejtterápiás eljárás a csontvelő transzplantáció, amelyet évtizedek óta sikeresen használnak a vérképző szervrendszer megbetegedéseinek gyógyítására. A csontvelő transzplantáció egyik forrása a köldökzsinórvérből kiválogatott sejtek, ezért a köldökzsinórvér levétele, fagyasztása és tárolása széles körben elterjedt. Ugyanakkor nem vérképzőszervi megbetegedések kezelésére a köldökzsinórvér ebben a formában nem alkalmas.

Az indukált pluripotencia felfedezése új távlatokat nyitott az emberi őssejtek felhasználásán alapuló őssejtterápiás eljárások területén. Az indukált pluripotencia azt jelenti, hogy érett emberi sejteket visszaprogramozzuk éretlen, embrionális állapotba, indukált pluripotens őssejteket hozunk létre. Az embrionális állapotú őssejtek képesek a testünk összes sejtjének létrehozására (hiszen ez történik a magzati fejlődés során). Tehát az így keletkezett indukált pluripotens őssejtekből megfelelő eljárásokkal a legkülönbözőbb sejttípusok (pl. szívizom, ideg, vér, máj, porc, retina stb.) előállíthatók, akár laboratóriumi körülmények között is. Az indukált pluripotens őssejtekből előállított sejttípusokat már elkezdték alkalmazni gyógyszerhatóanyagok tesztelésre és toxikológiai vizsgálatokra. Reményeink szerint az indukált pluripotens őssejtek a közeljövőben már alapjai lehetnek szövetpótló őssejtterápiáknak. Ugyanakkor az alkalmazásuk előtt még alaposan meg kell vizsgálni, hogy az indukált pluripotens őssejtekből létrehozott beültetésre váró sejtek biztonságosak-e (nincsenek-e káros mellékhatásaik) és, hogy valóban hatékonyan gyógyítják-e az adott betegséget.

A köldökzsinórvérből kiinduló indukált pluripotens őssejtek előállítása több szempontból is kedvezőbb, mint az eddig használt módszerek, amelyek főleg felnőtt bőr- vagy vérmintákból indulnak ki. A köldökzsinórvér sejtek nem találkoztak még azokkal a környezeti károsító hatásokkal, amelyek a felnőtt szervezet sejtjeit érik az élet során (fertőzések, gyógyszerek, sugárzás, stressz stb.), így az esetleges káros genetikai változások bennük sokkal ritkábbak. Ráadásul az éretlenebb köldökzsinórvér sejtek könnyebben visszaprogramozhatók, így várhatóan jobb minőségű és biztonságosabb indukált pluripotens őssejteket lehet előállítani. Mindezek alapján célul tűztük olyan hatékony és olcsó technológia kidolgozását és validálását, amely kismennyiségű köldökzsinórvér levételére, fehérvérsejtek egyszerű és gyors szeparálására, lefagyasztására alkalmas, olyan formában, amely a leggyorsabb és legeredményesebb indukált pluripotens őssejtek készítést teszi lehetővé.

Sikeresen begejezett kutatás-fejlesztési program

Két éves kutatás-fejlesztési programot fejezett be sikeresen 2014. december 31-én a Humancell MCC Kft. A program célja egy olyan új laboratóriumi eljárásrend kidolgozása volt, amelynek alkalmazásával lehetőség nyílik mesenchymalis őssejtek nyerésére humán zsírszövetből, és azoknak későbbi orvosi felhasználás céljára történő hosszú távú fagyasztva tárolására. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósult meg. 

A Humancell MCC Kft. megalakulása óta küldetésének tekinti, hogy Magyarországon az alapellátás részét nem képező, vagy még idehaza nem elérhető, de külföldön már igénybevehető egészségügyi szolgáltatásokat tegyen hozzáférhetővé ügyfeleinek, valamint saját kutatás-fejlesztési programokkal bővítse szolgáltatásait. Céljai közé tartozik többek között a Magyarországon korábban nem igénybevehető új szövet- és sejtbanki szolgáltatások folyamatos bevezetése. A Humancell MCC Kft. 2011-ben Európában is az elsők között teremtette meg laboratóriumában mesenchymalis őssejtek köldökzsinór szövetből történő nyerésének és megőrzésének a lehetőségét.

A terápiás felhasználás szempontjából a mesenchymalis őssejtek a legígéretesebb, a kifejlett szervezetben is megtalálható szöveti őssejtek. Jelenleg is több mint 200, jórészt allogén mesenchymalis őssejt felhasználásán alapuló klinikai vizsgálat van folyamatban világszerte (lásd a ClinicalTrials.gov honlapon). Az orvosok elsősorban olyan betegségek kezelése során próbálkoznak mesenchymalis őssejtek terápiás alkalmazásával, amelyekben egyidejűleg van szükség az elpusztult sejtek vagy szövetek pótlására, valamint a károsodást kiváltó, vagy azt kísérő gyulladás, továbbá autoimmun folyamatok gátlására.

A klinikai vizsgálatok eredményei alapján a mesenchymalis őssejtek terápiás alkalmazása küszöbön áll, viszont kérdéses, hogy hosszú távon miként lesz lehetséges az orvosi felhasználáshoz elengedhetetlenül szükséges megfelelő mennyiségű mesenchymalis őssejtkészítmény előállítása? Mindenképpen szükség lesz a csontvelőnél könnyebben hozzáférhető, emberi szövetből származó sejtek felhasználására. Az egyik legígéretesebb forrás erre a célra a zsírszövet lehet.

Irodalmi adatok szerint a zsírszövetből izolálható sejtek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, és bizonyos betegségek kezelésében ugyanúgy alkalmazhatók, mint csontvelői, vagy köldökzsinór-eredetű társaik.

A Humancell MCC Kft. által sikeresen zárt kutatás-fejlesztési program  eredményeként – a plasztikai sebészeti beavatkozások során keletkező és jelenleg megsemmisítésre kerülő – zsírszövetből értékes őssejtek nyerése és megőrzése válik lehetővé későbbi, sokrétű orvosi felhasználás céljára egy Magyarországon új, de immár idehaza a Humancell MCC Kft-nél egyedülállóan igénybe vehető szövet- és sejtbanki szolgáltatás keretében.