slide slideslide slideslideslide

Nyereményjáték

Regisztráljon weboldalunkon és vegyen részt havi nyereménysorsolásunkon! Egy e-mail címmel csak egyszer van módja játszani. A nyeremények kisorsolására zárt sorsolással, havonta, mindig a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kerül sor. A nyertesek nevét közvetlenül e-mailben értesítjük. A nyeremények a játékhónapot követő fél éven belüli szerződéskötés során használhatók fel. A szolgáltatásunk igénybevétele estén felhasználható kedvezmény más kedvezményekkel össze nem vonható és készpénzre nem váltható!

Havonta egy darab 200.000 Ft értékű kedvezményt sorsolunk, amely a játékhónapot követő fél éven belül a Humancell Őssejtbank szolgáltatásainak az igénybevételére irányuló szerződéskötés során használható fel.

*Név:
*E-mail cím:
*Telefonszám:
*A szülés várható helye (kórház neve):
*A szülés várható időpontja:
Megjegyzés:
Hol hallott rólunk?
  * A regisztrációhoz kötelező megadni!

Kijelentem, hogy a Nyereményjáték szabályzatot megismertem és szeretnék részt venni a nyereménysorsolásban.

Kjelentem, hogy megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Humancell Technology Kft. adatkezelőként személyes adataimat nyereményjátékban való részvétel céjából az uniós valamint magyar adatvédelmi jog betartása mellett kezelje.

Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre, az adatfeldolgozásra és az adatokhoz hozzáférésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, a személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogaimról, különösen személyes adataim kezeléséhez adott hozzzájáruló nyilatkozatom bármikori, korlátozás és indoklás nélküli, költségmentes visszavonásának lehetőségéről, továbbá jogorvoslati lehetőségeimről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát hozzájárulásom megadása előtt megismertem.

Akik minket választottak

slideDr. Bokor Andrásszülész-nőgyógyász
slideDr. Kovács Róbertszülész-nőgyógyász
slideMohamed AidaEurópa-bajnok tőrvívó
slideHegyi-Benke Évavédőnő
slideLéberné Veraszülészeti- nőgyógyászati asszisztens
slideDr. Kardos Gáborszülész-nőgyógyász
slideSándor Orsiműsorvezető
slideEdvin Martonhegedűművész
slideDr. Tömösvári Zoltánszülész-nőgyógyász
slideKozák Danutatizenegyszeres világ-, ötszörös olimpiai bajnok kajakos
slideSzakál-Szűcs Miklósműsorvezető
slideDr. Stummer Jánosszülész-nőgyógyász
slideDr. Busznyák Csabaszülész- nőgyógyász szakorvos
slideDr. Tóth Zoltánszülész-nőgyógyász
slideDr. Kolos Jánosszülész-nőgyógyász
slideDr. Fábián Istvánszülész-nőgyógyász
slideDr. Vadász Péterszülész-nőgyógyász