slide slide slideslideslide

Nyereményjáték

Regisztráljon weboldalunkon és vegyen részt havi nyereménysorsolásunkon! Egy e-mail címmel csak egyszer van módja játszani. A nyeremények kisorsolására zárt sorsolással, havonta, mindig a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján kerül sor. A nyertesek nevét web oldalunkon közzétesszük és őket közvetlenül is értesítjük. A nyeremények a játékhónapot követő fél éven belül használhatók fel. A szolgáltatásunk igénybevétele estén felhasználható kedvezmény más kedvezményekkel össze nem vonható és készpénzre nem váltható!

Havonta a következő nyereményeket sorsoljuk ki: 100.000 Ft értékű kedvezmény, amely 3 hónapig érvényes és a Humancell Őssejtbank szolgáltatásainak igénybevétele esetén használható fel (1 db).

*Név:
*E-mail cím:
*Telefonszám:
*A szülés várható helye:
*A szülés várható időpontja:
Megjegyzés:
Hol hallott rólunk?
  * A regisztrációhoz kötelező megadni!

Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre, az adatfeldolgozásra és az adatokhoz hozzáférésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, a személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogaimról, különösen személyes adataim kezeléséhez adott hozzzájáruló nyilatkozatom bármikori, korlátozás és indoklás nélküli, költségmentes visszavonásának lehetőségéről, továbbá jogorvoslati lehetőségeimről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam és az adatvédelmi tájékoztató tartalmát hozzájárulásom megadása előtt megismertem.

Alulírott megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Humancell Technology Kft. adatkezelőként a fent megadott személyes adataimat nyereményjátékban való részvétel céjából az uniós valamint magyar adatvédelmi jog betartása mellett kezelje.

Akik minket választottak

slideLéberné Veraszülészeti- nőgyógyászati asszisztens
slideDr. Busznyák Csabaszülész- nőgyógyász szakorvos
slideDr. Bokor Andrásszülész-nőgyógyász
slideKozák Danutatizenegyszeres világ-, ötszörös olimpiai bajnok kajakos
slideDr. Tóth Zoltánszülész-nőgyógyász
slideDr. Tömösvári Zoltánszülész-nőgyógyász
slideDr. Kardos Gáborszülész-nőgyógyász
slideSzakál-Szűcs Miklósműsorvezető
slideHegyi-Benke Évavédőnő
slideEdvin Martonhegedűművész
slideSándor Orsiműsorvezető
slideDr. Kovács Róbertszülész-nőgyógyász
slideDr. Vadász Péterszülész-nőgyógyász
slideDr. Fábián Istvánszülész-nőgyógyász
slideDr. Kolos Jánosszülész-nőgyógyász
slideMohamed AidaEurópa-bajnok tőrvívó
slideDr. Stummer Jánosszülész-nőgyógyász