slide slideslideslide

Kommunikációs Etikai Kódex

Az Etikai Kódexet 2012. július 12-én a hazai Humancell Őssejtbank és a Krio Intézet, valamint a külföldi Cryo Save magyarországi képviselője a Sejtbank írta alá és fogadta el magára nézve kötelező érvényűnek. A Kommunikációs Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon kereskedelmi gyakorlatot, kereskedelmi kommunikációt, gazdasági reklámtevékenységet végző őssejtbankok normagyűjteményeként szolgáljon és a benne megfogalmazott magatartási szabályok alkalmazásával megvalósuljon az őssejtbankok kereskedelmi gyakorlatának, kereskedelmi kommunikációjának, gazdasági reklámtevékenységének piaci önszabályozása.

A Kommunikációs Etikai Kódexet megalkotó és az azt aláíró őssejtbankok elkötelezettek a hiteles tájékoztatás mellett, s egyben felelősséget vállalnak minden, általuk nyilvánosságra hozott információ tartalmáért. Az Etikus Őssejtbankok által folytatott kommunikáció jogszerű és tartalmában kutatásokkal igazolt kell, hogy legyen. A Kommunikációs Etikai Kódex rögzíti többek között, hogy egyetlen piaci szereplő sem élhet vissza az ügyfelek vagy betegek bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságukat, mélyebb szakmai ismereteik hiányát, vagy kiszolgáltatottságukat.

 Az Etikus Őssejtbankok elismerik felelősségüket az őssejtmegőrzésről, valamint az őssejtek orvosi felhasználásáról szóló etikus kommunikáció kialakításában, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az őssejtbankokba, az őssejtmegőrzésbe, illetve az őssejtek orvosi felhasználásába vetett közbizalom tovább erősödjön.