slide slideslideslideslide

Köldökzsinórvér Őssejt Alapítvány

A Köldökzsinórvér Őssejt Alapítvány létrehozásában és működtetésében részben a Humancell Őssejtbank tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek és munkatársainak körébe tartozó személyek, részben pedig haematológiai és őssejt-transzplantációs területen dolgozó szakorvosok vállaltak szerepet.

A társadalmi esélyegyenlőség megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a köldökzsinórvér őssejt-gyűjtésben és orvosi felhasználásban rejlő lehetőségekhez való hozzáférés biztosítottá váljon, a szociális helyzettől és pénzügyi tehervállalás képességétől függetlenül is, a közösség tagjai és a veszélyeztetett családok számára.

Az alapítvány keretei között mindenekelőtt arra vállalkozunk, hogy megoldást keresünk közfinanszírozású köldökzsinórvér őssejtbankok és köldökzsinórvér őssejt gyűjtésre irányuló közfinanszírozású programok hiányában Magyarországon jelentkező problémákra, valamint lehetőségeket teremtsünk az őssejtek további felhasználási lehetőségeinek vizsgálatára irányuló orvos-tudományi kutatásokhoz.

Az alapítvány többek között támogatni kívánja az orvosszakmai vagy szociális szempontok szerint potenciálisan veszélyeztetett családokat, illetve egyéneket, akik genetikai hátterük miatt nagy valószínűséggel szorulnak saját vagy rokon donoros őssejt-transzplantációra és a köldökzsinórvér őssejt-gyűjtés költségeinek viseléséhez szükséges anyagi forrásokkal maguk nem rendelkeznek.